Synapse/Niépce カニエ・ナハ


Synapse/Niépce カニエ・ナハ

Synapse

未草水面のこゑの翻りhitsujigusa minamo-no-koe-no-hirugaeri
ときの凪仮死の虫の音toki-no-nagi kashi-no-mushi-no-ne
野の解け山にみほとけno-no-hodoke yama-ni-mihotoke
せいの泥くるはう幼生sei-no-doro kuruwau-yousei
いづれかそけき言の骨izurekasokeki-koto-no-hone
のりとふ先端呪ふ胎夢noritou-sentan majinau-taimu
可燃の月の黙する暗礁kanen-no-tsuki-no-mokusuru-anshou
名の死寿ぐ子の梔子のna-no-shi kotohogu-ko-no-kuchinashi-no
シナプス探す南無の花synapse sagasu namu-no-hana
樹々の未明に発火してkigi-no-mimei-ni-hakka-shite

Niépce

樹々の無明の感光してkigi-no-mumyou-no-kankou-shite
南無の穴翳すニエプスnamu-no-ana kazasu- Niépce
赤裸々の梔子の口杜鵑sekirara-no-kuchinashi-no-kuchi hototogisu
縷縷として襤褸の暗黙rurutoshite ranru-no-anmoku
闇蝉の蝉声の燃盛る膣yamisemi-no-semigoe-no-moesakaru-chitsu
凌霄の散り敷く骨の音nouzen-no chirishiku-hone-no-ne
滴りの幼生耳の仄暗きshitatari-no-yousei mimi-no-honoguraki
野薊の鶯谷の落とし文noazami-no-uguisudani-no-otoshibumi
利根の川辺の仮死の虫tone-no-kawabe-no-kashi-no-mushi
未雲水裏のこゑの翻りhitsujigumo mizuura-no-koe-no-hirugaeri

   
         

「作品 2011年7月1日号」の記事

 

Leave a Reply© 2009 詩客 SHIKAKU – 詩歌梁山泊 ~ 三詩型交流企画 公式サイト. All Rights Reserved.

This blog is powered by Wordpress